قوانین و مقررات و شرایط عمومی سفر

در قسمت بخش سفر و ورزش سایت “ناناناب” ، شهرها ، اقامتگاهها ، اماکن ورزشی، تفریحی ، فرهنگی، تاریخی و… همراه با زمان بندی و مسیرهای گشت در قالب بسته های سفرهای داخلی یا خارجی به صورت انفرادی ، معرفی و امکان خرید بسته سفر یا کرایه خودرو ، رزرو جا و … به صورت جداگانه برای متقاضیان فراهم میباشد . کلیه خدمات عرضه شده در این بخش شامل قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و کاربران گرامی ملزم به رعایت آنها میباشند . از آنجا که سایت”ناناناب” فقط به عنوان فروشنده محصول و خدمات فعالیت مینماید و تمامی اطلاعات مندرج در این بخش توسط صاحبین مراکز تهیه و در اختیار سایت “ناناناب” قرار گرفته است بنابراین سایت ” ناناناب” هیچگونه پاسخگویی و مسئولیتی در خصوص درستی یا نادرستی اطلاعات و یا کیفیت و نتایج کار نخواهد داشت .

پیوست سفر 

ماده ۱- قبل از خرید بسته های انواع سفرهای داخلی و خارجی ، این شرایط باید به صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده او از طریق سایت “ناناناب” مطالعه و تایید گردد تا امکان خرید و استفاده از خدمات مندرج در بسته های سفر برای متقاضیان گرامی  با پرداخت الکترونیک فراهم شود.

ماده ۲- در سفرهای گروهی چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، برگزارکننده سفر مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می‌باشد. و هیچ گونه مسئولیتی برعهده مجموعه سایت “ناناناب” نخواهد بود

ماده ۳- مسافر می پذیرد که در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد و در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت .

ماده ۴- در صورتی که مقامات انتظامی ، به هر دلیلی از ورود مسافر به مقصد ممانعت کنند، مسافر ملزم به تبعیت از دستورات بوده و هیچ گونه مسئولیتی برعهده مجموعه سایت “ناناناب” نخواهد بود.

تبصره ۱- هرگاه  در حین سفرهای گروهی ، مقامات انتظامی یا مسئولین محلی به هر دلیل از ورود گروه به منطقه جلوگیری به عمل آورند، راهنمای سفر حاضر در بین گروه در صورت داشتن زمان لازم  برای جابه جایی سفر ، مجاز به جابجایی سفر بوده و مسافر ملزم به تبعیت از ایشان خواهد بود. و هیچ گونه مسئولیتی برعهده مجموعه سایت “ناناناب” نخواهد بود.

ماده ۵- در صورت بروز هرگونه اخلال، مزاحمت، اعمال خلاف شئونات اسلامی و ارزش های فرهنگی و بومی در طول سفرهای گروهی  توسط هر یک از مسافرین ، راهنمای سفر حاضر در بین گروه مکلف است ضمن گزارش مراتب ، بر حسب مورد، تصمیم لازم را در خصوص ادامه یا عدم ادامه حضور این مسافر در بقیه سفر اتخاذ نماید.

ماده ۶- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین  ، مراجع ذیصلاح مرجع رسیدگی بوده و آراء صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. و هیچ گونه مسئولیتی برعهده مجموعه سایت “ناناناب” نخواهد بود

ماده ۷- سفر های نوروزی شامل سفر هایی می باشد که در فاصله زمانی ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین سال بعد برگزار می گردد.

ماده ۸- در صورت اقامت در هر یک از مراکز اقامتی به ویژه هتلها ، چون قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می باشند.

تبصره ۱- در اتاق های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

تبصره ۲- ساعات تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت ۱۴ و تخلیه آن ساعت ۱۱ می باشد.

تبصره ۳- در اقامتگاه های بومی یا محیط های طبیعی غیر از هتل (کمپ، کلبه، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) شرایط اقامت بر اساس ضوابط حاکم بر تاسیسات اقامتی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد. همچنین زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می باشد.

ماده ۹- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید. بدیهی است هرگونه مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده و مسافر بوده و سایت “ناناناب” در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده ۱۰- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین نسبت به ثبت نام و تآیید این پیوست به همراه واریز وجه اقدام نموده مجاز به مراجعه به سایت “ناناناب” جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به سایت “ناناناب” نمی باشند. همچنین فرد ثبت نام کننده به عنوان نماینده، موظف است اطلاعات سفر را به سایر مسافرین انتقال دهد.

ماده ۱۱- رعایت شئونات اسلامی با عنایت به اصل حجاب و عفاف، در طول سفر از سوی مسافر و عوامل اجرایی برگزارکننده سفرهای گروهی الزامی است.

ماده ۱۲ – مسافر موظف به احترام به آداب و رسوم و رعایت هنجارهای جامعه میزبان و عرف حاکم بر منطقه میباشد و در این زمینه باید به توصیه های راهنمای سفرعمل نماید.

ماده ۱۳- همراه داشتن شناسنامه عکسدار و کارت ملی برای تمامی سفر‌ها الزامی است. با توجه به اینکه برگزارکننده سفر در ابتدای سفر نسبت به احراز هویت مسافرین اقدام نموده و از حضور مسافرین ثبت نام نشده جلوگیری به عمل می آورد ، مسئولیت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده هنگام ثبت نام با مدارک مثبته به عهده مسافر است. و هیچ گونه مسئولیتی برعهده مجموعه سایت “ناناناب” نخواهد بود

ماده ۱۴- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۱۵- هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنمای سفر، گشت های خارج از خدمات برگزارکننده سفر و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر (مندرج در فرم اصلی هر یک از بسته های سفر) به وجود آید تماماً متوجه مسافر خواهد بود. و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۱۶- مسافر می بایست در طول گشت کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان های مورد بازدید، شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۱۷- در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی برگزارکننده سفر، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده از طریق انتقال وجه به حساب سایت می‌باشد.

تبصره ۱- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت جریمه (مطابق ماده ۳۱) خواهد شد.

ماده ۱۸- چنانچه برگزار کننده سفر مجبور شود در اثر شرایط غیر قابل پیش بینی طبیعی و محیطی، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم در راستای اجرای سفری دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده از طریق سایت  است.

ماده ۱۹-کلیه هزینه های خارج از برنامه به عهده مسافر می باشد. و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۲۰- تآیید این پیوست یا خرید بسته سفرهای مجموعه  به صورت الکترونیک از طرف مسافر یا نماینده وی از طریقسایت “ناناناب”، به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد این پیوست، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود. و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۲۱- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ مسئولیتی متوجه راهنمای سفر و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” نخواهد بود.

.ماده ۲۲- مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در سفرهای متناسب با سختی سفر، ثبت نام نماید و همچنین در صورت نیاز به مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و می بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع سازد.

تبصره ۱- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود. و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت..

ماده ۲۳-برگزار کننده سفر موظف است نرخ و خدمات سفر را بصورت بروشور یا کتباً و یا از طریق وب سایت به مسافر اعلام نماید.

ماده ۲۴- برگزار کننده سفر متعهد است خدمات سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد.

ماده ۲۵- در سفرهای زمینی، اگر وسیله نقلیه به هر دلیل و در هر قسمت از سفر از حرکت باز ایستد، جایگزینی وسیله نقلیه جدید و هرگونه هزینه دیگری که بابت تاخیر ایجاد شده است بر عهده برگزار کننده سفر بوده و زمان لازم جهت تامین وسیله نقلیه جدید و تأخیر در اجرای سفر نیز مورد قبول مسافر است. و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت..

تبصره ۱- در مورد تاخیر یا کنسلی در سفرهای هوایی، ریلی و دریایی بر اساس قوانین مربوطه عمل خواهد شد. و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت..

ماده ۲۶- برگزار کننده سفر موظف است در سفرهای زمینی در هر قسمت از مسیر سفر (اعم از آسفالت یا خاکی) از وسیله نقلیه متناسب با همان قسمت و همچنین متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت استفاده نماید. و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

ماده ۲۷- برگزار کننده سفر موظف است بیمه مسئولیت مدنی سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص برگزار کننده سفر همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد. و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

تبصره ۱- برگزار کننده سفر موظف است انواع بیمه های تکمیلی و حوادث را که مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر از سوی مسافر می باشد به مسافر جهت انتخاب ارائه نماید.

تبصره ۲- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزینه های امداد و نجات و درمان می باشد. بدیهی است مسافر می تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از برگزار کننده سفر به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب”  نخواهد بود.

تبصره ۳- درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر برگزار کننده سفر به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت و برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهند داشت.

ماده ۲۸- برگزارکننده سفر موظف است در سفرهای طبیعت گردی، از راهنمای تخصصی طبیعت گردی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده نماید. و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

ماده ۲۹- برگزارکننده سفر موظف است در سفرها حداقل تجهیزات لازم جهت کمکهای اولیه و امداد و نجات را همراه با راهنمای سفر ارسال کند. و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

ماده ۳۱- درخواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر به صورت حضوری و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و به صورت مکتوب انجام شود.

ماده ۳۲- شرایط ابطال سفر های عادی و نوروزی توسط مسافر و درصد جریمه

از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از سفر ۵% از کل مبلغ به عنوان* جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار دریافت خواهد شد

* توجه :  در صورت چارتر بودن محل اقامت یا بلیت هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد.

* جریمه ابطال سفرهای یکروزه، تا ۴۸ ساعت قبل از سفر شامل ۷۰% مبلغ سفر و از آن پس هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

در صورتیکه مسافر اعلام انصراف خود را کمتر از ۱۲ ساعت قبل از سفر اعلام کند یا در صورت عدم حضور، فقط هزینه وعده های غذایی داخل رستوران که جزو خدمات سفر بوده باشد به مسافر عودت خواهد شد.

از ۲۹ تا ۲۵ روز قبل از سفر ۳۰% از کل مبلغ

از ۲۹ تا ۱۵ روز قبل از سفر ۱۰%  از کل مبلغ

از ۲۴ تا ۲۱ روز قبل از سفر ۳۵% از کل مبلغ

از ۱۴ تا ۷ روز قبل از سفر ۲۰% از کل مبلغ

از ۲۰ تا ۱۱ روز قبل سفر ۴۰% از کل مبلغ

از۶ تا ۴ روز قبل از سفر ۴۰% از کل مبلغ

از ۱۰ تا ۴ روز قبل از حرکت ۶۰% از کل مبلغ

از ۳ تا ۱ روز قبل از سفر ۶۰% از کل مبلغ

۳ روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور درسفر ۱۰۰% کل مبلغ

از ۲۴ تا ۱۲ ساعت قبل از سفر ۸۰% از کل مبلغ

از ۱۲ساعت و عدم حضور در سفر ۱۰۰% از کل مبلغ

ماده ۳۳- این پیوست در ۳۳ ماده و ۱۲ تبصره، در ۲ نسخه که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه کامل از این پیوست تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد برگزارکننده سفر خواهد بود.

قوانین و مقررات مراکز اقامتی

مدارک شناسایی

ملاک شناسایی افراد کارت ملی و شناسنامه و ملاک احراز زوجیت تنها ذکر نام همسر در شناسنامه ها می باشد. در غیر اینصورت هتل از ورود مهمان جلوگیری و مطابق قانون کنسلی عمل می گردد.

ایجاد مزاحمت
کسانی که به هر شکل در شبکه ایجاد مزاحمت و اختلال نمایند ، اعم از ایجاد رزروهای موقت متعدد یا تماسهای تلفنی و غیره ، از طریق قوه محترم قضاییه بخش جرائم اینترنتی برخورد جدی صورت گرفته و مراتب جهت پیگیری به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.

قوانین رزرو
کلیه رزروهایی که بطور خودکار بصورت اینترنتی انجام شده ، لیکن در مواردی نادر احتمال ، لغو رزرو تنها چند ساعت پس از انجام رزرو اینترنتی بدلایل اشتباهات هتل ، مشاهده خرابی ، همزمانی رزرو با ورود افراد بلند پایه و یا اشتباهات کارمندان مرکز و یا کارمندان رزرواسیون هتل وجود خواهد داشت ، که در این موارد سعی می گردد هتل دیگری در همان زمان برای مسافر تهیه شده و یا در صورت عدم امکان ، وجه به مسافر بازگردد ، و در این موارد مسافر حق هیچگونه اعتراضی به این مرکز را نخواهد داشت.

 قوانین لغو رزرو
رزروهای ایام پیک (نوروز، تعطیلات، اعیاد، شهادت، …) به هیچ عنوان کنسل نمی گردند. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه بسیاری از مراکز اقامتی ایران به ویژه هتلها تحت قانون یکسانی عمل نمی نمایند و هرکدام قانون مربوط به خود را دارند پس از دریافت درخواست لغو رزرو از طرف مسافر ، قانون مرکز اقامتی استعلام شده و بر طبق این قانون ، مبلغ جریمه از مبالغ دریافتی از مسافر کسر گردیده و مابقی به مسافر بازمی گردد ، لذا مسافر میتواند قبل از سفر در صورت احتمال لغو از خود مرکز اقامتی ، قانون مربوطه را استعلام نموده و سپس جهت رزرو آن مرکز تصمیم گیری نماید.

اقامت در هتل
مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه مسئولیتی در قبال کلیه مواردی که در زمان ورود مسافر به شهر مورد نظر وجود دارد ، اعم از استقبال در فرودگاه ، کیفیت اتاق ، کیفیت غذا و خدمات هتل و غیره را ندارد ، لیکن در نظرسنجی هایی که از مسافرین پس از سفر ایشان بعمل خواهد آمد ، موارد از مسافرین اخذ گردیده و در صورت مشاهده مشکلات ، کلیه آنها به دفتر مبادی ذیربط منعکس خواهد شد.

موارد اضطراری
در شرایط اضطراری از قبیل سیل، آتش سوزی ،زلزله ، جنگ ، بسته شدن جاده ها و … برگزارکننده سفر و مجموعه سایت “ناناناب” هیچگونه تعهد و مسئولیتی در مورد اسکان و پذیرایی از میهمانان محترم ندارد.

مشخصات مراکز اقامتی و هتلها
مسئولیت کلیه اطلاعات و مشخصاتی که در مورد مراکز اقامتی و هتلها در سایت مشاهده می شود ، اعم از قیمت ، روش محاسبه عوارض و حق سرویس ، وجود صبحانه برای اتاقها ، استخر و سونا ، ترانسفر از فرودگاه و کلیه امکانات و تجهیزاتی که نام برده شده است بعهده مراکز اقامتی و هتل ها می باشد ، زیرا این اطلاعات عیناً از آنها اخذ گردیده و بر روی شبکه قرار گرفته اند ، و اگر مسافری شک و تردیدی در خصوص اطلاعات ذکر شده دارد ، میبایست قبل از تصمیم گیری در خصوص رزرو ، با مرکز اقامتی یا هتل مستقیماً تماس گرفته و موارد را مطرح نموده و سپس تصمیم گیری نمایند. لازم به ذکر است که مجموعه سایت “ناناناب” اجازه ارائه تلفن هتلها را به افراد ندارد.

 نکات مهم قابل توجه :

تمامی اماکن و ساعتهای مشخص شده به صورت برآوردی بر اساس ترتیب استقرار آنها در مسیر و بعد مسافت از یکدیگر تخمین زده شده اند و بسته به وضعیت جسمانی مسافرین و ترافیک راهها امکان جابه جایی و تغییر وجود خواهد داشت .

  • اولویت بازدید از اماکن بر اساس ساعات بازدید آنها و ترتیب استقرارشان در مسیر مشخص شده اند .
  • رعایت حضور مسافرین در ساعات و محل تعیین شده برای اجرای صحیح و به موقع برنامه های اعلام شده در سفر الزامی است. بدیهی است هرگونه تأخیر در یک مکان بیش از ساعات تعیین شده ، منجر به حذف تعدادی از مکانهای بعدی خواهد شد.
  • با توجه به محدودیت فضای داخل صندوق خودرو ، هر مسافر فقط مجاز به آوردن یک ساک مسافرتی و یا کوله کوچک برای حمل لوازم شخصی میباشد . کلاه آفتابگیر از طرف مجموعه به مسافرین اهدا خواهد شد. همچنین در اقامتگاه سرویس پک ملحفه اختصاصی مجموعه در اختیار مهمانان VIP قرار خواهد گرفت.
  • چون در بافت روستایی ، در حال حاضر امکانات محدودتری نسبت به محیط شهری وجود دارد بنابراین ارائه خدمات نیز به همان نسبت در آن مناطق محدود میباشد .
  • مسافرینی که دارای مشکلات جسمانی و یا بیماریهای خاص مراقبتی هستند قبل از شروع سفر باید شرایط خود را به مجموعه اعلام نمایند تا هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات صحیح در طول سفر انجام گردد.
  • این سفر اختیاری به صورت دوستانه و خانوادگی برگزار شده و مسافرین هر یک مسئولیت حفاظت از خود و اعضای خانواده و اموال خویش را خواهد داشت.
  • رعایت شئونات اخلاقی ، احترام به فرهنگ و قوانین عرف هر منطقه ، حفظ و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست از سوی مسافرین الزامی است.
  • نظر به اینکه محل برگشت و اتمام سفر در همان نقطه آغازین سفر میباشد ، لازم است هنگام بازگشت ، با توجه به ساعت اعلام شده ، هماهنگیهای لازم برای تهیه وسایل نقلیه مناسب از قبل انجام گردد .

با آرزوی سلامتی ، موفقیت ، بهروزی و سفرهایی خوش و خاطره انگیز برای تمامی همراهان و کاربران گرامی سایت “ناناناب”