بخش مدیریت  و روابط عمومی:  09021160211

بخش فروشگاه و آموزش و هنر و موسیقی: 09021180211

بخش قنادی و آشپزی و کافی شاپ:  09010150885

بخش سفر و صنایع دستی و محصولات غذایی و نمایشگاهها:  09021170211