سایت http//www.nananab.com                                                                                     

 اینستاگرام  @nananab97                  

 بخش روابط عمومی   (دریافت شکایات و پیشنهادات)                     09021160211              

بخش سفارشات                                                                       09021170211 

 بخش کارشناسان                                                                       09021180211

تلفاکس                                                                              02177892879

ایمیل یا آدرس پست الکترونیک                           nananabhome1348@gmail.com